Naše kancelář

Představujeme Vám kancelář TOP LEGAL TEAM. SE, která vznikla jako pokračování dlouhodobé spolupráce vybraných odborníků z oblasti daní, daňového práva a ekonomie. Tento přirozený vývoj vedl ke vzniku jedinečného klubu asi šesti desítek vynikajících specialistů, špičkových oborníků z řad praktikujících právníků, daňových poradců, auditorů, či z řad uznávaných členů akademické obce. Mnozí z našich odborníků v minulosti poskytovali a nadále poskytují své služby jak největším tuzemským obchodním korporacím, tak významným obchodním korporacím nadnárodním.      

Naše služby jsou založeny na exkluzivním přístupu ke každému jednotlivému klientovi. Po úvodní analýze je pak jeho problematika řešena v rámci týmu, který je klientovi sestaven na míru. Tento standard pak zaručuje komplexní řešení klientovy problematiky ve vzájemných souvislostech a to jak z pohledu daňového práva, tak z pohledu výkaznictví a souvisejících ekonomických disciplín.
 
Organizaci a efektivitu týmu zvyšuje výkonný office−management, jenž zajistí každému klientovi zcela individuální, komfortní a flexibilní přístup.

Práce pro vybranou klientelu je nám pak ctí a závazkem zároveň a klientovi samému pak má být přidanou hodnotou.